Kalendarium

JUNI

14 - 18/6 stickkafé/läger 9-18 

14/6 18-20 gräskronor/linodlingen

29/6 sätta iordning utställningen